AUTOR: Autor desconegut

Pla de la Rambla de Barcelona en Lo Añy 1807

1807

Projecte d’urbanització de la Rambla semblant al del 1772. En aquest plànol de principis del segle XIX, només es du a terme la reforma establerta del costat de les muralles. Arbreda estructurada en tres trams. A la part inferior del plànol, relació de carrers, cases, fonts i hortes