AUTOR: Autor desconegut

Plano de la Rambla de Barzelona con Su Proyecto

1772

Plànol de la urbanització i alineació de la Rambla. A la part esquerra, i numerats de l’1 al 177, explicació dels baluards, carrers i edificis. Alineació rectilínia des de l’església de Betlem fins a les Drassanes. Al mig, dues fileres d’arbres.