AUTOR: Alsamora, Onofre

[Rambla de Barcelona i Façana del Teatre Principal. Vistes Nocturna i Diürna. 1843-1848]

1843-1848

[Rambla de Barcelona i Façana del Teatre Principal. Vistes Nocturna i Diürna. 1843-1848]